Jak zostać policjantem?

Niektórzy młodzi ludzie mają bardzo wysokie ambicje dotyczące ich przyszłości zawodowej. Chcą zmieniać świat, jednocześnie pomagając innym osobom i ratując ich z najróżniejszych opresji. Praca w policji zdecydowanie na to wszystko pozwala i sprawia, że pracujące w niej osoby czują, że robią coś dla innych, co z kolei daje solidną porcję motywacji. A jak sie dostac do policji? Czy jest to trudne?

Jedynie kandydaci spełniający określone warunki mogą podjąć próbę dostania się do policji. Koniecznym wymaganiem jest m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego – osoby pochodzące z innych krajów, którym nie udało się uzyskać takiego obywatelstwa, nie mogą więc przystąpić nawet do egzaminów. Kolejnym warunkiem jest posiadanie nieposzlakowanej opinii, czyli bycie niekaranym. Kandydat, który stara się o stanowisko w policji, nie może zatem być skazany i nie może mieć w swojej przyszłości żadnych dokonanych przestępstw skarbowych. Musi też wykazać się przynajmniej średnim wykształceniem, czyli ukończeniem szkoły średniej i zdaniem egzaminów maturalnych. Najważniejsze jest jednak to, aby przyszły policjant posiadał właściwą zdolność psychiczną, bez której praca w tak trudnym zawodzie byłaby dla niego poważnym obciążeniem. Tylko osobom niezwiązanym z tą branżą wydaje się, że policjanci jedynie patrolują ulice, skazują bezdomnych i szukają młodocianych spożywających napoje wyskokowe. Wbrew pozorom ich praca nierzadko jest znacznie cięższa, bardziej odpowiedzialna i wymagająca. Tylko osoby silne psychicznie mogą sobie z nią poradzić.

A jak sie dostac do policji? Po złożeniu odpowiednich dokumentów należy przystąpić do dwóch egzaminów. Pierwszym z nich będzie test wiedzy, który mieści w sobie aż czterdzieści zróżnicowanych pytań. Do każdego z nich przypasowano cztery różne odpowiedzi, jednak tylko jedna jest zawsze prawidłowa. Pytania związane są z najróżniejszymi dziedzinami – m.in. wiedzą na temat władzy wykonawczej czy bezpieczeństwa publicznego. Test wiedzy nie decyduje o tym, który kandydat będzie mógł przystąpić do testu ze sprawności fizycznej. Nawet uzyskując z niego minimalną ilość punktów, kandydat przechodzi do następnego etapu, podczas którego sprawdza się jego ogólną sprawność. Aby wziąć udział w teście sprawności fizycznej, należy jeszcze przed nim wykonać podstawowe badania lekarskie i uzyskać zaświadczenie dopuszczające do przeprowadzenia testu. Należy też wziąć ze sobą wygodny strój i sportowe buty, a następnie pokonać specjalistycznie przygotowany tor przeszkód.

Kandydat, któremu uda się przejść pomyślnie przez test wiedzy i test sprawności fizycznej, będzie mógł ruszyć dalej i tym razem skierować się na badania psychologiczne. Po nich następuje już najważniejsza rozmowa kwalifikacyjna, podczas której to specjalnie złożony zespół komisyjny decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku kandydata. Do takiej rozmowy na pewno warto solidnie się przygotować, gdyż można z niej uzyskać aż sześćdziesiąt punktów. Nieraz to właśnie one najmocniej decydują o losie kandydatów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here