Długość okresu wypowiedzenia

Najczęściej spotykanym sposobem zakończenia stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę. Każda umowa o pracę, zawarta na czas określony lub nieokreślony, może zostać wypowiedziana przez każdą z jej stron. Każde wypowiedzenie z reguły wiąże się z pewnym okresem jego trwania, w którym pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy. Długość okresu wypowiedzenia może być różna i uzależniona od kilku czynników.

Każdy pracownik zastanawiający się nad tym, jaki okres wypowiedzenia go obowiązuje, powinien przeanalizować trzy sprawy. Pierwsza z nich to rodzaj zawartej umowy, kolejna to czas, na jaki została zawarta umowa (dotyczy to zwłaszcza umów terminowych), a ostatnia to staż u danego pracodawcy.

Kodeks pracy definiuje okres wypowiedzenia dla różnego rodzaju umów. W przypadku umowy na okres próbny długość tego okresu uzależniona jest od czasu, na jaki zawarto umowę. Dla umowy zawartej na okres do 2 tygodni są to 3 dni, zaś dla umowy zawartej na okres dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące będzie to tydzień. Umowa na okres próbny zawarta na ponad 3 miesiące charakteryzuje się okresem wypowiedzenia o długości 2 tygodni.

Umowy zawarte na czas określony i nieokreślony mają obecnie wspólnie definiowany okres wypowiedzenia, uzależniony od stażu w danej firmie. Osobę zatrudnioną poniżej 6 miesięcy obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Staż przekraczający 6 miesięcy, ale poniżej 3 lat uprawnia do miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownikowi zatrudnionemu w firmie powyżej 3 lat przysługują aż 3 miesiące okresu wypowiedzenia. Ma on zatem największą stabilizację zawodową.

Przewidziane w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia nie mogą zostać skrócone. Gdyby pracownik w trakcie swojego okresu wypowiedzenia nabrał uprawnień do dłuższego okresu, wtedy obowiązuje go właśnie ten dłuższy okres. Choroba, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny – wszystkie te okresy również wliczają się do stażu pracy, mimo że pracownik formalnie jej nie wykonywał.

Kiedy dokładnie zaczyna się i kończy okres wypowiedzenia? To zależy od sposobu jego określenia. Jeśli liczymy go w miesiącach, wtedy zaczyna się on w pierwszym dniu miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia. Wtedy okres wypowiedzenia zakończy się w ostatnim dniu ostatniego miesiąca. W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach zaczyna się on w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, a kończy w odpowiednią sobotę (tę, w którą upłynie przewidziana w kodeksie ilość tygodni). W rzadkich wypadkach krótkoterminowych umów zawartych na okres próbny, okres wypowiedzenia liczony jest w dniach. Wtedy naliczamy go od następnego dnia roboczego po złożeniu wypowiedzenia (zwykła sobota jest traktowana również jako dzień roboczy).

Należy pamiętać, że wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy. Zgoda drugiej strony nie jest wymagana, aby było ono wiążące. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jednak tylko z określonych wypadkach i wymaga podania wiarygodnej przyczyny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here