Jak napisać interpretacje?

Interpretacja to jedna z dwóch form, które uczeń ma możliwość wybrania na maturze podstawowej oraz rozszerzonej z języka polskiego. Z tego powodu w liceum bardzo często ćwiczy się pisanie tejże formy wypowiedzi i analizuje bardzo wiele tekstów prozaicznych i lirycznych, aby przygotować ucznia do najważniejsza egzaminu w jego życiu, a także nauczyć go umiejętności, które przydadzą się mu w późniejszych etapach.

Przede wszystkim interpretacja polega na analizie danego tekstu, która polega na szeroko pojętym wskazaniu co autor miał na myśli. Podstawową umiejętnością jest więc potrafienie odczytania metaforycznego i głębszego sensu podanego tekstu. Ze względu na specyfikację, najczęściej interpretacja odnosi się do liryki, ale czasami również można spotkać prozę. Wiersze jednak częściej zawierają ukryty przekaz, który niekoniecznie łatwo dostrzec. Pisanie tej formy wypowiedzi wymaga jednak pokładów podstawowej empatii, czyli umiejętności zrozumienia drugiego człowieka. Bardzo często przydaje się też ogólna znajomość literatury, ponieważ samo nazwisko autora potrafi dużo powiedzieć na temat tego, o czym może on pisać. Przykładowo Adam Mickiewicz jest tak dokładnie omawiany w liceum, że nawet jeśli na interpretacji pojawi się jakiś mniej znany jego utwór, jego zrozumienia nie powinno stanowić żadnego problemu – poeta ten dotykał wszakże ograniczonej ilości tematów i z czasem się one muszą powtarzać.

Wiele uczniów zastanawia się jednak jak napisać interpretacje, zwłaszcza jeśli nie lubią drugiej formy na maturze, czyli rozprawki. Zaczynać formę należy od postawienia tezy interpretacyjnej, która powinna brzmieć przykładowo „Juliusz Słowacki w swoim wierszu Smutno, mi Boże wyraża głęboką tęsknotę za Ojczyzną”. Krótkie zdanie, a jednak koniecznie, by wyjść do dalszej części interpretacji skupionej wokół tematyki przedstawionej w tezie. Następnie przejść można do dokładnego analizowania każdej ze strof. W tym momencie pochwalić się można znajomością nazw rozmaitych środków stylistycznych pisząc „w tej metaforze poeta” itd. Każda poprowadzona analiza powinna zostać zakończona odpowiednimi wnioskami. W ten sposób prześledzić należy cały tekst i oddać wszystko, co w nim istotne i ważne. Od razu należy jednak przestrzec, aby pisać to, czego jest się pewnym. Interpretacja, w przeciwieństwie do rozprawki, jest formą, w której jest tylko i wyłącznie jedna właściwa odpowiedź. Autor mógł mieć na myśli pewne rzeczy i innych nie miał. W ten sposób zła interpretacja i wyciągnięcie nieprawidłowych wniosków może zakończyć się bardzo niskim wynikiem na maturze. Błędy w interpretacji nie kończą się od razu wyzerowaniem pracy, czyli oblaniem, aczkolwiek znaczącą obniżają wynik na końcu. Jeśli nie rozumie się więc tekstu w dużej mierze, zdecydowanie rekomenduje się rozprawkę.

W interpretacji można pokusić się o analizę samej budowy wiersza, ale nie powinna ona stanowić trzonu pracy. W wielu przypadkach można, a nawet należy przywołać kontekst, czyli odnieść się do innych utworów, w których poruszany jest podobny temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here